JP Investments s.r.o
Kontakty

Kontakty

DETECTAIR s.r.o.
Trojičné námestie 5-9
821 06 Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

 

DETECTAIR Multi - odmasťovanie a dezinfekciu všetkých druhov povrchov.

Je účinný enzymatický čistiaci prostriedok, ktorý bol špeciálne vyvinutý na
28,80 €

Popis produktu

Je účinný enzymatický čistiaci prostriedok, ktorý bol špeciálne vyvinutý na súčasné odmasťovanie a dezinfekciu všetkých druhov povrchov. Enzýmy a detergenty odstraňujú organické zvyšky a nečistoty bez toho, aby poškodzovali životné prostredie.

Má vynikajúci odmasťovací a čistiaci účinok na všetky povrchy a používa sa na bitúnkoch, pri priemyselnom spracovaní mäsa a rýb, v potravinárskom priemysle, v kuchyniach jedální, reštaurácii, atď.  

 

Výhody produktu Multi:

 • Prírodné odmasťovanie        

Enzymatickým účinkom produktu Multi dochádza k rozkladu tukov a ostatných organických zvyškov.

 • Čistenie  

Detergenty, ktoré sú obsiahnuté v produkte Multi, účinkujú na povrchy a odstraňujú každú nečistotu.

 • Odstraňovanie zápachov

Pretože v procese dochádza k skvapalňovaniu organických depozitov, zabraňuje sa týmto vzniku nepríjemných zápachov.

 • Nekorozívny

Vďaka svojmu zloženiu a skoro neutrálnemu pH, je použitie produktu Multi bezpečné pre všetky materiály a inštalácie.

 • Neohrozuje životné prostredie

Multi je kompletne biologicky rozložiteľný, nezaťažuje odpadové vody a môže sa bezpečne vypúšťať do odpadu. Nepoužité zvyškové enzýmy vytvárajú dodatočný čistiaci efekt v odpadovom systéme.

Multi neznečisťuje životné prostredie. Nie je to chemický produkt, neobsahuje kyseliny, ani toxické a korozívne látky.

 • Bezpečná a jednoduchá manipulácia

Multi neobsahuje žiadne patogénne látky a nie je škodlivý ani ľuďom ani zvieratám. Manipulácia s Multi je ľahká, bezpečná a bezproblémová.

 

Použitie produktu Multi

 

Čistenie povrchov: (Príklad na plochu 10 m2)

 1. Rozpustite približne 30 g Multi v 1 litri horúcej vody (60 - 65°C). Nechajte odstáť 5 minút.
 2. Rovnomerne naneste na povrch, ktorý má byť umytý. V závislosti od stupňa znečistenia použite ručné čistenie povrchu kefou.
 3. Nechajte reagovať Multi s mokrým povrchom minimálne 15 minút.
 4. Potom jednoducho opláchnite povrch čistou vodou.

 

Čistenie nástrojov, filtrov, drobné diely, atď.:

 1. Rozpustite približne 30 g Multi v 1 litri horúcej vody (60 - 65°C) a nechajte odstáť 5 minút.
 2. Ponorte nástroje, filtre, drobné diely, atď. do roztoku Multi. V závislosti od stupňa znečistenia, použite ručné čistenie povrchu nástrojov kefou.
 3. Nechajte reagovať s Multi® roztokom 20 – 30 minút.
 4. Potom jednoducho opláchnite povrch čistou vodou.

 

Technické údaje

Skupenstvo:                          biely prášok

Hodnota pH:                          9,7

Obsah:                                   enzýmy, soli, nosič

Dávkovanie:                          ručné

Balenie:                                  1 kg plastické nádoby, 1 balenie obsahujúce 12 x 1 kg

Pokyny pre používanie:      

Nejedzte. V prípade náhodného kontaktu s očami opláchnite veľkým množstvom vody. Nevdychujte prach produktu.

Multi neobsahuje žiadne patogény a nie je škodlivý ani pre ľudí ani pre zvieratá. Uskladňujte mimo dosahu detí.

Uskladnenie:                         

Multi sa musí uskladňovať v originálnom balení. Neskladujte pri teplotách nad 40°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 45 %, aby sa predišlo zníženiu enzymatickej účinnosti.

Záruka:           1 rok od doručenia
Výrobca: Sanosil

Sanosil