JP Investments s.r.o
Kontakty

Kontakty

DETECTAIR s.r.o.
Trojičné námestie 5-9
821 06 Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

 

DETECTAIR Prolibac- degradáciu rastlinných a živočíšnych tukov.

Je účinný enzymaticko-bakteriálny produkt, ktorý bol špeciálne vyvinutý na biologickú
30,00 €

Popis produktu

Je účinný enzymaticko-bakteriálny produkt, ktorý bol špeciálne vyvinutý na biologickú degradáciu rastlinných a živočíšnych tukov (tzv. extrahovateľných látok s výnimkou minerálneho oleja).

 

Možné problémy s extraktorom tukov

 • Upchaté extraktory tukov

Upchaté, plné alebo zle fungujúce extraktory tukov môžu spôsobovať veľa problémov

 • Drahé čistenie je často nevyhnutné

Servis čistenia odpadových potrubí je drahý, čistenie je nepríjemné a musí sa často opakovať. Často aj tukové extraktory, ktoré boli správne vyčistené, spôsobujú znečistenie životného prostredia, pretože odpad sa musí odstrániť.

 • Tvorba zápachu

Zápach pri čistení ako aj pri bežnej dennej prevádzke je veľmi nepríjemný.

 • Únik kalu (viditeľný i neviditeľný)

Nedokonalú zadržiavaciu kapacitu extraktora tukov nemožno posúdiť vizuálne. Výsledkom môže byť únik veľmi malých, emulzifikovaných tukových častí, ktoré prechádzajú extraktorom bez toho, aby ich zadržal. Toto môže spôsobovať známe problémy upchávania verejných odpadových potrubí tukmi.

 

Riešenie: Prolibac

Produkt Prolibac ponúka riešenie všetkých uvedených problémov

 • Biologická degradácia tukov

Prolibac skvapalňuje a biologicky rozkladá tuky v extraktore tukov. Zabraňuje sa tým jeho upchaniu.

 • Žiadne čistenie extraktora tukov

V dôsledku biologickej degradácie tukov čistenie extraktora tukov nie je viac potrebné.

 • Žiadna tvorba zápachu

 Pretože tuky sa biologicky rozkladajú, nevznikajú žiadne nepríjemné zápachy. 

 • Žiaden únik kalu

Biologický rozklad tukov zabraňuje aj úniku kalov.

 

 

 

Bez produktu Prolibac                                                         S produktom Prolibac

 • Upchaté extraktory tukov                                   *   dobre fungujúce extraktory tukov
 • Nepríjemné čistenie potrebné                             *   žiadne čistenie
 • Drahé odstraňovanie odpadu                              *   žiadne odstraňovanie odpadu
 • Tvorba nepríjemného zápachu                            *   fungovanie bez zápachu
 • Poškodzovanie životného prostredia - únik kalov  *   biologická degradácia – neškodí životnému prostrediu

                                         

Typické oblasti použitia

Extraktory tuku v :

 • reštauráciách, hoteloch, kantínach, kuchyniach, atď.
 • potravinárskom priemysle (prevádzky na spracovanie mäsa a rýb)
 • čističky odpadových vôd (požiadajte, prosím o našu dokumentáciu BIO P 21/en „Aplikácia v čističkách odpadových vôd“)

              

Účinok produktu Prolibac

 1. Enzýmy štiepia mastné kyseliny (a sekundárne tiež proteíny, škroby a celulózu). Účinok je založený hlavne na pôsobení enzýmov, ktoré spôsobujú rozklad veľkých molekúl tukov (lipolýza).
 2. Degradačné produkty sa potom menia na CO2 a vodu účinkom mikroorganizmov.

 

 

Podmienky pre aplikáciu produktu Prolibac

Teplota

max. 40°C

Meraná na vstupe do extraktora tuku

pH hodnota

6, 0 – 8,0

Optimálny rozsah pre aplikáciu

Nevypúšťať do odpadu

Zvyšky liekov (antibiotiká) / agresívne chemikálie ako chlór, atď.

 

Hodnoty mimo odporúčaný rozsah znižujú účinnosť produktu Prolibac, teploty nad 40°C extrémne poškodzujú baktérie!

 

Typy dávkovania produktov Prolibac

Prolibac sa dodáva vo forme prášku alebo kvapaliny. Prolibac prášok sa používa hlavne pre malé, Prolibac kvapalina pre stredné a veľké extraktory tukov.

Prolibac prášok sa dávkuje ručne, dávkovanie Prolibac kvapalina sa môže vykonávať buď ručne alebo plne automaticky pomocou automatického dávkovacieho zariadenia Sanosil.

 

Prolibac prášok

Prolibac kvapalina

Zmiešajte množstvo prášku Prolibac uvedené v tabuľke spotreby (pozri ďalšie strany) v pomere 1 : 10 s vlažnou vodou (max. 35°C) a nechajte stáť 30 minút. Táto fáza je potrebná na to, aby sa mohol začať proces reprodukcie mikroorganizmov. Zmes potom nalejte do odtoku.

Potrebné množstvo produktu Prolibac udané v tabuľke spotreby sa naleje priamo na vstup do extraktora tukov – bez akejkoľvek úpravy - ručne alebo pomocou automatického dávkovacieho zariadenia Sanosil.

 

 

Počiatočná úprava produktom Prolibac

 • Príprava extraktora tukov na počiatočnú úpravu

Na začiatku úpravy by sa mal extraktor tuku naplniť približne na ¼ - ¾ tukom. Vrstva tuku je potrebná na vybudovanie a adaptáciu mikrobiologickej flóry v extraktore tukov.

 • Trvanie počiatočnej fázy (uvedenie do prevádzky)

Počiatočná úprava extraktora tukov produktom Probilac sa má vykonávať počas prvých štyroch týždňov. Dávkovanie sa má vykonávať podľa tabuľky spotreby pre počiatočnú fázu (pozri ďalej).

 • Denné dávkovanie pred uzatvorením počas počiatočnej úpravy

Počas počiatočnej fázy,  by sa mala vždy robiť úprava Probilacom, aby mikroorganizmy mohli rozvinúť svoju účinnosť bez rušivých faktorov.

Po dennom dávkovaní Probilacu by sa nemali do extraktora tukov púšťať väčšie množstvá vody.

 • Čistenie extraktora tukov po troch týždňoch

Tri týždne po prvom dni pôsobenie Prolibacu sa musí extraktor tukov vyčistiť mechanicky tak, že sa na povrchu ponechá len tenká vrstva tuku hrúbky 5 – 10 cm. Po tomto čistení sa musí pokračovať vo zvýšenom dávkovaní počiatočnej úpravy ďalší týždeň.

Mikroorganizmy, ako živé organizmy, potrebujú k svojmu životu potravu. Znamená to, že vždy tam musí byť prítomná tenká vrstva tuku (5 – 10 cm); inak baktérie „hladujú“. Ak sa vrstva tuku stenčuje, prídavok Prolibacu sa môže mierne znížiť. Ak sa vrstva tuku stane hrubšou, adekvátne sa musí zvýšiť dávka Prolibacu.

 • Udržiavacia úprava po počiatočnej fáze

Po štyroch týždňoch je ukončené vybudovanie mikrobiologickej flóry a adaptácia Prolibacom je ukončená. Po tejto fáze nasleduje uržiavacia úprava pomocou produktu Prolibac (pozri ďalej).

 • Neočakávaná akumulácia tukov v extraktore počas počiatočnej fázy

Tuky, ktoré sa nahromadili v potrubiach a na výstupe z extraktora počas rokov sa pôsobením Prolibacu rozpustia; tento pozitívny účinok sa môže krátkodobo prejaviť neočakávaným nárastom tukov v extraktore.

 

Udržiavacia úprava pomocou produktu Prolibac

 • Frekvencia týždenného dávkovania počas udržiavacej fázy

Frekvencia týždenného dávkovania Prolibacu počas udržiavacej fázy je závislá od objemu extraktora a od množstva denného odpadu.

Ak je denný prítok do extraktora tukov približne rovnaký ako jeho objem, je postačujúca jedna dávka produktu Prolibac na jeden týždeň. Ak je množstvo denného odpadu väčšie ako objem extraktora, dávkovanie Prolibacu sa musí robiť niekoľkokrát týždenne, v závislosti od pomeru prítok odpadu/objem extraktora.

 • Ďalšie dôležité parametre pre množstvo dávkovania

Týždenný prídavok musí zodpovedať hrúbke tukovej vrstvy podľa tabuľky spotreby (pozri ďalej) a údajom na základe praktických skúsenosti. Množstvo dávky sa môže líšiť v závislosti od miestnych podmienok, ročného obdobia, množstva a typu jedla, atď. V každom prípade sa musia vykonávať pravidelné kontroly. Najprv by to mali byť týždenné kontroly, neskôr mesačné a ak sú dostupné dostatočné údaje na základe bežnej prevádzky, potom stačí kontrola každé dva mesiace. Potom už nie je potrebné žiadne čistenie, ani nevzniká žiaden zápach.

 • Udržiavacia úprava pred zatvorením alebo týždenným zatvorením prevádzky

Počas udržiavacej prevádzky by sa dávkovanie malo vykonať pre jej ukončením alebo pred víkendovým uzatvorením prevádzky tak, aby mikroorganizmy mohli rozvinúť svoju účinnosť bez rušivých faktorov.

Po nadávkovaní Prolibacu by sa do extraktora nemali púšťať žiadne väčšie množstvá odpadovej vody.

 • Dôležitá tuková vrstva v extraktore

Mikroorganizmy, ako živé organizmy, potrebujú k svojmu životu potravu. Znamená to, že vždy tam musí byť prítomná tenká vrstva tuku (5 – 10 cm); inak baktérie „hladujú“. Ak sa vrstva tuku stenčuje, prídavok Prolibacu sa môže mierne znížiť. Ak sa vrstva tuku stane hrubšou ako 10 cm, adekvátne sa musí zvýšiť dávka Prolibacu.

 

Tabuľka spotreby / dávkovania pre počiatočnú úpravu

Prítok tuku v kg/deň

Počet jedál / deň

Počiatočné dávkovanie Prolibac počas 4 týždňov

g / deň

g / týždeň

500

10 000

700

4 900

400

  8 000

500

3 500

250

 5 000

350

2 450

150

 3 000

290

2 030

100

 2 000

230

1 610

50

 1 000

180

1 260

40

    800

150

1 050

30

    600

130

   910

20

    400

100

   700

15

    300

  80

   560

10

    200

  50

   350

7,5

    150

  40

   280

5

    100

  25

   175

2,5

     50

  15

   105

 

 

Tabuľka spotreby / dávkovania pre udržiavaciu úpravu

Prítok tuku v kg/deň

Počet jedál / deň

Udržiavacie  dávkovanie Prolibac

g / deň

g / týždeň

500

10 000

400

2 800

400

  8 000

350

2 450

250

 5 000

250

1 750

150

 3 000

225

1 575

100

 2 000

180

1 260

50

 1 000

110

   770

40

    800

  80

   560

30

    600

  65

   455

20

    400

  50

   350

15

    300

  45

   315

10

    200

  35

   245

7,5

    150

  25

   175

5

    100

  15

   105

2,5

     50

    8

     56

 

 

Technické údaje

 

 

Prolibac prášok

Prolibac kvapalina

Forma:

prášok

kvapalina

Objemová hustota:

1,15 g/cm3

1,00 g/cm3

pH hodnota:

7,8

8,0

Optimálny rozsah pH pre aplikáciu:

6,0 – 8,0

6,0 – 8,0

Balenie:

1 kg plastické nádoby

25 l nádoby

Dávkovanie:

ručne

priložená odmerka na 25 g

ručne alebo

plnoautomaticky

Skladovanie:

Musí sa skladovať v originálnom balení a uzatvorený. Neskladujte pri teplotách nad 40°C alebo  pri relatívnej vlhkosti  nad 45%, aby sa zamedzilo stratám bakteriologického a enzymatického potenciálu.

Záruka:

1 rok po dodaní

 

 
Výrobca: Sanosil

Sanosil