client.contacts

client.contacts

DETECTAIR s.r.o.
Trojičné námestie 5-9
821 06 Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

 
 

Výhody DetectAir

 
 • Všadeprítomné mikroskopické organizmy. Koncentrované najmä v uzavretých priestoroch
 • Pôvodcovia rôznych závažných ochorení. Majú za následok radu nežiaducich účinkov
 • Narušujú imunitný systém. Predstavujú neviditeľné riziko
 • Systém HydroFogg vyhovuje potrebám modernej zdravotnej starostlivosti. Technológia, ktorá predčí očakávania
 • Odstraňuje patogény a znižujú získané infekcie HAIs, Garancia splnenia najprísnejších hygienických noriem a parametrov
 • Chráni zdravie a bezpečnosť
 • Znižuje riziko širenia nového koronavírusu COVID-19 a chrípky
 • Bez negatívnych vplyvov na životné prostredie
 • Nepoškodzuje citlivé zariadenia a technológie
 • Unikátna technológia chránená patentom
 • Certifikovaný výrobok a strojove zariadenia
 • Technológia kvapôčkovej disperzie preniká na všetky miesta v mieste kontaktu vzduchom
E-shop
Detectair HydroFogg

Detect Air | Dezinfekčný Prístroj

Detectair HydroFogg

Detectair HydroFogg je certifikované zariadenie na výrobu aerosólovej suchej hmly.

HYDROFOGG dokáže nielen dezinfikovať, ale aj zvlhčovať prostredie bez toho, aby došlo k zmáčaniu povrchov, čím sa zabraňuje tvorbe plesní a baktérií.

S dezinfekčnou látkou Sanosil odstraňujeme päť najčastejších patogénov v zdravotníckych zariadeniach ako Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus či Pseudomonas aeruginosa.

Taktiež ničí patogény a znižuje získané infekcie HAI a MRSA (meticilín rezistentný zlatý stafylokok).

Detectair v tomto ohľade ponúka moderné riešenie, ktoré využíva pokročilú technológiu na zničenie baktérií, vírusov a iných patogénov v ovzduší a na povrchoch.


 • COVID-19 (Koronavírus)
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C surrogate (BVDV)
 • Herpes simplex type 1
 • HIV-1
 • Influenza A virus
 • Influenza A, H5N1 Influenza A, H5, H7 and H9
 • Newcastle Disease virus
 • Orthopoxvirus vaccinia
 • Papovavirus SV-40
 • Paramyxo virus
 • Poliovirus 1 Pseudorabies virus
 • Trophozoite protozoa inl. Amoebae
 • Vaccina virus
 • V. parahaemolytis


Systém Aerofogg je prenosné zariadenie na výrobu suchej aerosólovej hmly.

Automaticky premieňa certifikovaný dezinfekčný prostriedok (odporúčame Sanosill) na ionizované častice pomocou patentovanej trysky a kompresorového vzduchového systému. Aby sa dosiahla perfektná veľkosť kvapôčok, Aerofogg je vybavený presným vzduchovým kompresorom a patentovanou tryskou. Mobilna jednotka by sa mala používať len s certifikovanými dezinfekčnými prostriedkami. Funguje na princípe tzv. suchej hmly bez nebezpečenstva zmáčania, skondenzovania na povrchoch, čím sú chránené všetky plochy, predmety, elektronika, dokumenty a nepoškodzuje rastliny ani potraviny. Nezanecháva na nich žiadne usadeniny, takže ich netreba dodatočne umývať, utierať alebo neutralizovať. Ošetrovaná oblasť je zahmlená v priebehu niekoľkých minút. Jemný aerosól sa po rozprášení vznáša v ovzduší. Elektricky nabité ióny celkom vyplnia priestor, pri následnom spade sa účinné látky dostanú na všetky povrchy (kľučky, stoly, klávesnice, a pod.) a vydezinfikujú ich. Pracuje na princípe „ultrazvukového“ rozbíjania kvapôčok kvapaliny.

 

Systém HydroFogg vyhovuje potrebám modernej zdravotnej starostlivosti.

Technológia, ktorá predčí očakávania.
- Unikátna technológia chránená patentom.
- Odstraňuje patogény a znižujú získané infekcie HAI.
- Garancia splnenia najprísnejších hygienických noriem a parametrov
- Bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.
- Nepoškodzuje citlivé zariadenia, technológie a rastliny.
- Technológia kvapôčkovej disperzie preniká na všetky miesta v mieste kontaktu vzduchom.

Hydrofogg je inteligentný systém, ktorého ovládanie je jednoduché a možné viacerými spôsobmi mimo iných aj pohodlne takmer akýmkoľvek smarfónovým zariadením. Zariadenie je určené pre celopriestorovú dezinfekciu, aromaterapiu a zvlhčovanie priestorov.


Účinná látka Sanosil S010 je vysoko účinný, univerzálny kvapalný dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom. Pre dlhotrvajúce čisté prostredie e dôležité proces čistenie opakovať aby sa zamedzilo opakovanému znečisteniu. Interval je dôležité prebrať s našim odborným personálom, ktorý Vám poradí a odporučí spôsob a interval podľa typu priestoru a účelom využívania.


 

 • Acinetobacter iwoffii
 • Aeromonas salmonicida
 • Agrobacterium radiobacter
 • Anthrax ( Bacillus anthracis )
 • Bacillus cereus Bacillus licheniformis
 • Bacillus mesenterious
 • Bacillus subtilis
 • Bacillus sp. marine
 • Bacteria cinerea
 • Bacteria erwinia Burkholderia cepacia
 • Camphylobacter jejuni
 • Colera ( V. cholerae)
 • Chryseomonas luteola
 • Clostridium novyi Clostridium perfringens
 • Clostridium sporogenes
 • Coagulase +ve staphylococci
 • Comomonas acidovorans Enterobacter aerogenes
 • Enterococcus feacium
 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus hirae
 • Erwinia carotovora
 • Eschericia coli Flagellata apochromatica
 • Flavobacter / Cytophaga
 • Flavobacterium indologenes
 • Galionella sp.
 • Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae
 • Lactobacillus brevis
 • Lactobacillus lindneri
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus sp. Lactobacillus wild type
 • Legionella pneumophila
 • Leuconostoc mesenteroides
 • Listeria monocytogenes
 • Micrococcus luteus Micrococii pyogenes aureus
 • Micrococcus roseus
 • Micrococcus candidus 
 • Mycobacterium spez.
 • Neumaniella sp. Naeglaria fowleri
 • Neisseria meningitidis
 • Ochrobactrum anthorpi
 • Pasteurella
 • Pedicoccus damnosus
 • Pedicoccus sp. Pestis ( Y. pestis)
 • Proteus mirabilis
 • Proteus vulgaris
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Pseudomonas alcaligenes Pseudomonas chlororaphis
 • Pseudomonas fluorescens
 • Pseudomonas spec.
 • Pseudomonas syringae pv. Tomato Ralstonia picketti
 • Salmonella enteritidis
 • Salmonella paratyphi
 • Salmonella sp.
 • Salmonella typhimurium
 • Salmonella typhi Salmonella typhosa
 • Sarcina lutea
 • Staphylococcus agalactiae
 • Staphylococcus albus
 • Staphylococcus aureus Staphylococcus feacium
 • Staphylococcus marcescens
 • Stephanodiscus hantzschii
 • Streptococcus faecalis
 • Sreptococcus lactis Streptococcus pyogenes
 • Tuberculosis ( Mycobacterium Ttuberculosis, resistant strain H37 Rv ) Tuberculosis ( Mycobacterium tuberculosis, wild-type strain )
 • Xanthomonas campestris
 • Zooglea sp.


 • Absida corymbifera
 • Alternaria alternata
 • Aspergillus niger
 • Aspergillus niger spores
 • Aspergillus fumigatus
 • Botrycis cinerea
 • Candida albicans
 • Cladosporium cladosporoides
 • Epicoccum Helminthosporium
 • Chroomonas norstedtii
 • Fusarium
 • Fusarium spp.
 • Microsporum gypseum
 • Mucor Penicillium
 • Penicillium digitatum Penicillium roqueforti Penicillium verrucosum
 • Pichia membranaefaciens
 • Rhizopus Sacharomyces cervisiae
 • Sacharomyces uvarum
 • Sacharomyces cereivisia var. uvarum ssp. carlsbergensis
 • Stemphylium Trichophyton mentagrophytes


Odstránenie zdraviu škodlivých mikroorganizmov je najdôležitejšia časť v boji s mikroorganizmami. Aby bolo odstránenie účinné, je potrebné použiť najmodernejšie prostriedky. Všeobecne sa používajú protiplesňové prípravky s aktívnym chlórom, aldehydmi, alkoholmi, amóniovými zlúčeninami, organickými kyselinami či peroxizlúčeninami. Dezinfekčný protiplesňový prípravok sa musí voliť podľa druhu postihnutého materiálu, rozsahu postihnutia a prostredia, z ktorého sú plesne likvidované.

Dezinfekcia však znamená len dočasné odstránenie plesní.Trvalé zlikvidovanie plesní je možné až po zistení primárnej príčiny vzniku plesní a jej odstránenia. Preto najdôležitejšou ochranou proti vzniku plesní je účinná prevencia, ktorá spočíva v zabezpečení priedušnosti obytných priestorov (zabrániť vzniku tzv.syndromu igelitového vrecka), zabezpečení dostatočného prúdenia vzduchu (pravidelné aktívne vetranie najmä kuchyne, kúpeľne, pivnice, komory, práčovne ), zabezpečení účinných odsávacích zariadení (najmä v kuchyni a v kúpeľni) či používaní preventívnych protiplesňových prostriedkov.

Najlepším likvidátorom plesní však ostáva čerstvý vzduch a slnko. Optimálna teplota bytu či domu je 19-21°C, v spálni 18°C, optimálna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí 45-55% a nemala by nikdy presiahnuť 60%. Pri likvidácií plesní možno uplatniť rôzne metódy: mechanické – odstraňovanie plesní z povrchu oškrabaním za mokra, aby sa spóry nešírili do vzduchu, fyzikálne – ožarovanie postihnutého povrchu UV žiarením, gama žiarením alebo mikrovlnným žiarením, biologická – aplikácia vhodnej protikultúry na postihnutý povrch; problémom tejto metódy je však nedostatočná možnosť kontroly aplikovanej protikultúry; môže sa narušiť povrch materiálu, pretože protikultúry produkujú aj organické kyseliny, aplikácia chemických prípravkov vo forme náterov, nástrekov a máčania.

Postihnutie dreva plesňami sa prejavuje podobne ako napadnutie stien: rôznofarebnými škvrnami a charakteristickým zatuchnutým zápachom.postihnutého povrchu. Drevený podklad pred aplikáciou ochranného prípravku má byť suchý, odprášený, odmastený a hladký. Napúšťadlá sa aplikujú náterom, postrekom, máčaním, ponáraním, prípadne injektážou prípravku do vyvŕtaných otvorov v dreve.