client.contacts

client.contacts

DETECTAIR s.r.o.
Trojičné námestie 5-9
821 06 Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

 

Mobilna dezinfekčná jednotka Aerofogg

Jemný aerosól sa po rozprášení vznáša v ovzduší. Nabité ióny celkom vyplnia priestor, pri následnom spade sa účinné látky dostanú na všetky povrchy (kľučky, stoly, klávesnice, a pod.) a vydezinfikujú ich.

2950,00 €

Popis produktu

Mobilná dezinfekčná jednotka Aerofogg je prenosné zariadenie na výrobu suchej aerosólovej hmly. Automaticky premieňa certifikovaný dezinfekčný prostriedok (odporúčame Sanosill) na ionizované častice pomocou patentovanej trysky a kompresorového vzduchového systému. Aby sa dosiahla perfektná veľkosť kvapôčok, Aerofogg je vybavený presným vzduchovým kompresorom a patentovanou tryskou. Mobilna jednotka by sa mala používať len s certifikovanými dezinfekčnými prostriedkami. Funguje na princípe tzv. suchej hmly bez nebezpečenstva zmáčania, skondenzovania na povrchoch, čím sú chránené všetky plochy, predmety, elektronika, dokumenty a nepoškodzuje rastliny ani potraviny. Nezanecháva na nich žiadne usadeniny, takže ich netreba dodatočne umývať, utierať alebo neutralizovať. Ošetrovaná oblasť je zahmlená v priebehu niekoľkých minút. Jemný aerosól sa po rozprášení vznáša v ovzduší. Elektricky nabité ióny celkom vyplnia priestor, pri následnom spade sa účinné látky dostanú na všetky povrchy (kľučky, stoly, klávesnice, a pod.) a vydezinfikujú ich. Pracuje na princípe „ultrazvukového“ rozbíjania kvapôčok kvapaliny.
Výrobca: Detectair

Detectair