client.contacts

client.contacts

DETECTAIR s.r.o.
Trojičné námestie 5-9
821 06 Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

 

Hygiena detí a mládeže je medicínsky odbor, ktorý plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru vychádza z programu Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie  pre všetkých v 21. storočí“ a z dokumentov „Národný program podpory zdravia“ a z Ústavy SR.

  • Výsledky získané výkonom štátneho zdravotného dozoru realizuje cielenými intervenčnými opatreniami zameranými na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení i iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže
 

Zobrazené 1 - 12 z 21